Szkarlatyna? Czy to „zaawansowana” angina?

  Nasz „minipoczątkowy” skrót informacji: CHOROBA bakteryjna – PACIORKOWCE S. pyogenes CHOROBA dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym CHOROBA gorączkowa CHOROBA wyspkowa CHOROBA wymagająca szybkiej i skutecznej antybiotykoterapii. CHOROBA wymagająca LECZENIA, aby ograniczyć rozprzestrzenianie – zakaźność dla otoczenia Angina i Szkarlatyna – czy zawsze idą w parze? Ogniwem łączącym anginę i szkarlatynę  jest „sprawca”. W […]